Ośrodek w Suwałkach


Buddyjski Związek Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu to związek wyznaniowy oficjalnie zarejestrowany w Polsce w 1984 roku. Stanowi część ogólnoświatowej sieci ośrodków buddyjskich należących do linii Karma Kagyu - jednej z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego. Celem Związku jest udostępnianie w nowoczesny sposób buddyjskich nauk Diamentowej Drogi.

Ośrodek medytacyjny w Suwałkach jest jednym z około 40 ośrodków działających w całej Polsce i ponad pięciuset na Zachodzie. Zostały one założone przez Lamę Olego Nydahla i znajdują sie pod duchową opieką J.Ś. 17 Karmapy Trinleja Taje Dordże, zwierzchnika naszej linii. Działamy w Suwałkach od lipca 2008 roku. Wcześniej przez kilka lat spotykaliśmy się jako grupa medytacyjna.

Zapraszamy!!!

tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

© Ośrodek Medytacyjny Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu w Suwałkach